Acaip Bi Film

?Scary Movie?, ?Date Movie?, ?Epic Movie? ve ?Meet the Spartans?ın arkasındaki ekip, bu kez ?Disaster Movie – Acaip Bi Film? ile bu kez felaket filmleriyle dalgalarını geçiyorlar. ?Disaster Movie -…
Acaip Bi Film

?Scary Movie?, ?Date Movie?, ?Epic Movie? ve ?Meet the Spartans?ın arkasındaki takım, bu kez ?Disaster Movie – Acaip Bi Film? ile bu defa afet filmleriyle dalgalarını geçiyorlar. ?Disaster Movie – Acaip Bi Film?de, tanıdık her türlü doğal felaketin -göktaşları, kasırgalar, depremler- yaşandığı bіr gecede hayatta kalmaya çabalayan 20?li yaşlardaki bіr grup gencin başına gelenler anlatılır. Kentteki felaketler birbirini izlerken bu büyük yıkımı durdurabilmek için bіr dizi gizemli olayı çözmek zorunda kalırlar.

Dilerseniz şimdi bir önceki makalemiz olan yazısına göz atabilir ya da bir sonraki konumuz olan başlığını inceleyebilirsiniz.