Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir ?

Yenilenebilir Enerji Nedir? Enerji kavramı özellikle sanayi devrimi ile insanların hayatında yerini almaya başlamıştır. Gelişen dünyanın elektrik, yakıt ve benzer enerjilere olan ihtiyacı süreklidir ve artarak devam etmektedir. Dünyanın enerji kaynakları kısıtlı. En azından şuan kullanılan ya da eskiden beri kullanılan petrol, kömür gibi bazı enerji kaynaklarının ilerleyen yıllarda biteceğine artık kesin gözü ile bakılıyor. Bu neden ile bundan 30-40 yıl önceden başlayan alternatif enerji kaynakları arayışları sonucunda farklı enerji kaynakları ve bunların kullanımları hakkında gelişmeler elde edildi. Peki son dönemde karşımıza çıkan yenilenebilir enerji nedir? Yenilenebilir enerjiler yok olmayan, doğa tarafından sürekli yeniden oluşan ve süreklilik arz eden enerji kaynaklarıdır. Bu tip enerjileri kullansanız da her hangi bir düşüş ya da yok olma oluşmaz. Sürekli olarak var olma eğilimi
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir ?

Yenilenebilir Enerji Nedir?

Enerji kavramı özellikle sanayi devrimi ile insanların hayatında yerini almaya başlamıştır. Gelişen dünyanın elektrik, yakıt ve benzer enerjilere olan ihtiyacı süreklidir ve artarak devam etmektedir. Dünyanın enerji kaynakları kısıtlı. En azından şuan kullanılan ya da eskiden beri kullanılan petrol, kömür gibi bazı enerji kaynaklarının ilerleyen yıllarda biteceğine artık kesin gözü ile bakılıyor. Bu neden ile bundan 30-40 yıl önceden başlayan alternatif enerji kaynakları arayışları sonucunda farklı enerji kaynakları ve bunların kullanımları hakkında gelişmeler elde edildi. Peki son dönemde karşımıza çıkan yenilenebilir enerji nedir?
Yenilenebilir enerjiler yok olmayan, doğa tarafından sürekli yeniden oluşan ve süreklilik arz eden enerji kaynaklarıdır. Bu tip enerjileri kullansanız da her hangi bir düşüş ya da yok olma oluşmaz. Sürekli olarak var olma eğilimi içinde bulunurlar. Bu neden ile de tükenme korkuları da yoktur.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Uzun yıllardan beri yapılan araştırmalar neticesinde farklı yenilenebilen ve tükenmeyen enerjilerin keşfi ve kullanım süreçleri ile ilgi araştırmalar yapılıyor. Hal böyle olunca da bazı kaynaklar artık hayatımızda var olmaya ve kullanalabilmeye başlanıyor.
Yenilenebilir enerji kaynakları:
Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidrojen enerjisi, biyo-kütle enerjisi, hisroelektrik enerjisi, okyanus enerjisi ve jeotermal enerji olmak üzere yediye ayrılmakta. Bu enerji türleri hakkında biraz bilgi vermek gerekirse,
Bu enerjiler içinde en uzun zamandır ve en yaygın olarak kullanılanı güneş enerjisi denilebilir. Güneş tüm evrenimiz için aslında bir enerji kaynağıdır. Özellikle oluşan güneş füzyonları neticesinde açığa çıkan enerjinin bir kısmı da dünyamıza ulaşır. Bu enerjiyi kullanabilmek için güneş kolektörleri devreye girer ve enerji toplarlar. Bu kolektörler ısı ve elektrik üreterek insanların gereksinimlerini karşılarlar. Bugün kullanılan güneş enerjisi tribünleri birer kolektör görevi görmektedir. Bunlara bazı örnekler vermek gerekirse hesap makineleri, saatlerin yanı sıra, çatılarda kullanılan su ısıtıcıları su ve ısı üretimi yapabilirler. Bu sistemler çevreye duyarlı, atıl maddesi olmayan ve herhangi bir yakıt ihtiyacı duyulmayan ürünlerdir.  Daha çok gün ışığının yoğun olduğu alanlarda kullanılırlar.

gunes enerjisinin kullanim alanlari
Rüzgar enerjisi ise oldukça özel ve kullanışlı yenilenebilir enerji kaynakları içinde yer alır. Yıllar önce bilenen rüzgar değirmenlerinin çalışma mantığı güdülerek bugün çok daha farklı şekillerde rüzgar enerjisinden yararlanılmaktadır. Rüzgar yoğunluğunun fazla olduğu alanlar tespit edilerek, rüzgar gülü tarlaları oluşturulabilir. Bu şekilde elektrik elde edilebilir. Isınma, soğutma, su depolama ve haberleşme gibi birçok alan için oldukça faydalı ürünlerdir. Temiz bir enerji kaynağıdır. Çevreye karşı zararı yoktur. Bir yakıt tüketimi de yoktur. Ancak elverişli olan arazilerin olması şarttır.
Hidroelektrik enerji ise suda bulunan potansiyel enerjinin kinetiğe dönüştürülmesi ile elde edilen enerji türüdür. Temiz ve geri dönüşümü oldukça uygun bir enerji kaynağıdır. Barajlar bu tarz santraller içinde yer alır. Ulaşım, balıkçılık ve su taşkınlarını da önleyen fonksiyonel bir enerji şeklidir. Dezavantajları açısından uzun zaman alan inşaat zamanı ve maliyeti, yağış oranlarına bağlı olması sayılabilir.
Jeotermal enerji yerin ısısı ile çalışma mantığına sahiptir. Bilindiği gibi dünyanın çekirdeği olan magma halen sıcak lavlar ile dolu bir alandır. İşte yağmurlar ile biriken sular tabakalardan aşağı doğru inerek bu sıcak alanlara rastlar ve oldukça yüksek sıcaklıklara ulaşır. Bu sular yer yüzüne buhar olarak ulaştığı alanlara buhar tribünleri konularak ciddi bir enerji üretimi elde edilebilir. Ülkemizde Ege bölgesi bu bakımdan en yoğun alanlardan biridir. Elektrik santrallerinde, ısıtma ve soğutma işlemlerinde, sağlık sorunlarında etkin şekilde jeotermalerden yararlanılır. Bu kaynaklarda da çevre dostu ve yenilebilir enerji kaynakları içinde yer almaktadır. Ancak içerisinde bulunan gazlar kurulan tesisatın çabuk yıpranmasına neden olabilir.
Hidrojen enerjisi son dönemde daha sık rastlanan ve kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları içinde yer almaktadır. Özellikle teknolojinin ilerlemesi sayesinde artık hidrojenden elektrik, ısı ve yakıt pilleri üretilebilmektedir. Tüm evrende ve dünyamızda çok bulunan bir gaz olduğundan tüketimi söz konusu değildir. Zararlı gazlar yaymadığı için çevreyi de kirletmez ve en yüksek verimi olan kaynaklar içinde yer alır. Su haricinde farklı maddelerden ayrıştırılması ciddi sorun teşkil ettiği için henüz yaygınlaşmamıştır.
Biyo-Kütle enerjisi enerji kaynağı olarak son dönemde sıklıkla karşımıza çıkar. Hayvansal atıklar ve bitkilerin yakılması ile elde edilir. Eski dönemlerde de ve geri kalmış ülkelerde ise en sık kullanılan yakıt türüdür. Ancak teknolojinin gelişmesi sayesinde biyodizel ve biyoetanol gibi yakıtların ve enerji kaynaklarının elde edilmesi artık daha rahat şekilde gerçekleşmektedir.
Okyanus enerjisi adından da anlaşılacağı gibi okyanuslarda ki dalgaların ve gelgitlerin oluşturduğu bir enerji türüdür. Dalga enerjisi ile farklı şekillerde elektrik üretimi yapılırken gelgit ile oluşan enerji, suda bulunan kinetik enerjinin önce potansiyel ardından da elektrik enerjisine dönüştürülmesi şeklinde karşımıza çıkar.

Yenilenebilir-Enerji-semasi
İnsanlık devam ettiği sürece, enerji ihtiyacı artacak ve dünya da ki bazı enerji kaynakları ise ciddi oranda azalacaktır. Günümüzde alternatif enerji kaynakları olarak kum gazı, kaya gazı, lityum ve bor gibi farklı madenler devreye sokulmaya çalışılsa da bunların da kısıtlı olduğunu kabul etmek gerekir. Bu şekilde de yenilenebilir enerji kaynaklarından daha etkin şekilde yararlanabilmek ilk hedef olmalıdır. Bir önceki makalemiz olan Kornea nakli nedir ? isimli yazımızı buradan okuyabilirsiniz.

yenilenebilir enerji kaynaklari

 

Dilerseniz şimdi bir önceki makalemiz olan yazısına göz atabilir ya da bir sonraki konumuz olan başlığını inceleyebilirsiniz.